Výběrové řízení na rezidenční místo – první kolo

SORB s.r.o., sídlo Jivenská 467/3, Rudolfov 37371,

pracoviště Zámecká 224, Lomnice nad Lužnicí 37816

vyhlašuje ve smyslu

Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví  a vyhlášky č. 186 / 2009 Sb.

                výběrové řízení  na  jedno rezidenční  místo  lékaře  v oboru :

Všeobecné praktické lékařství

 

Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně či poštou do 4. srpna 2017 K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

Do výběrového řízení na rezidenční místo se mohou přihlásit:

absolventi-tky magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství či lékaři-řky ve specializační přípravě

Doklady nutné k účasti na výběrovém řízení:

 • přihláška do výběrového řízení ( viz www.mzcr.cz  , Vyhláška č. 186/2009 Sb., Příloha 1 - Přihláška.xls )
 • osobní dotazník ( viz www.mzcr.cz  , Vyhláška č. 186/2009 Sb., Příloha 2 – Osobní dotazník.xls )  + 1 fotografie pasového formátu
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ( ne starší 3 měsíců )
 • výpis z  Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku ( ne starší 3 měsíců )
 • neověřená kopie potvrzení o zařazení do oboru specializačního vzdělávání PLDD
 • neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti
 • neověřená kopie dokladů o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
 • přehled odborné praxe ( včetně potvrzení o uznatelných zápočtech předchozí praxe )

Hodnotící kritéria:

 • formální náležitosti:  úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 • vzdělání a kvalifikace,  jazykové znalosti
 • odborné znalosti a dovednosti - práce s počítačem,  státní zkoušky ……
 • osobnostní předpoklady

Způsob hodnocení uchazečů:

 • hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo. 

Kontakty pro případné dotazy : 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vaše dotazy, připomínky a přání nám nejsou lhostejné, chcete-li, zašlete je na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
nebo nás můžete kontaktovat pomocí formuláře přímo z webových stránek.